1 november: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geplaatst op: maandag 25 oktober 2021 om 16:30.

Op maandag 1 november vind de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.

Graag willen wij alle leden uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die vanaf 20:00 plaatsvindt in de kantine van EMK.

De (concept) agenda als volgt:

  • Goedkeuring notulen ALV van vorig jaar
  • Jaarverslag
  • Vrijwilligerssituatie EMK
  • Financieel Jaarverslag, verslag kascommissie en decharge penningmeester
  • Samenstelling kascommissie
  • Bestuurssamenstelling
  • Begroting 2021-2022
  • Rondvraag

De notulen van vorig jaar en het jaarverslag zijn op te vragen, door een mail te sturen naar bestuur@vvemk.nl

Bestuur EMK