18 november: Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op: donderdag 14 november 2019 om 10:15.

Op maandag 18 november nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering.

Deze vindt plaats in de kantine van EMK en begint om 20:00 uur.

Agenda:

  1. Goedkeuring notulen ALV 23 september 2019
  2. Jaarverslag
  3. Financieel jaarverslag
  4. Verslag kascommissie
  5. Decharge bestuur
  6. Begroting
  7. Inbreng leden beleidspunten (interactief)
  8. Pauze
  9. Beleidspunten bestuur
  10. Rondvraag

De notulen van de ALV 23 september 2019 zijn op te vragen door een mail te sturen aan f.vanderhoeven@onsnet.nu