21 november: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geplaatst op: dinsdag 6 november 2018 om 23:30.

Op woensdag 21 november vind de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.

De agenda als volgt:

  • Goedkeuring notulen ALV van vorig jaar
  • Jaarverslag
  • Financieel Jaarverslag, verslag kascommissie en decharge penningmeester
  • Begroting 2018-2019
  • Contributie
  • Vrijwilligerssituatie EMK
  • Bestuurssamenstelling
  • Rondvraag

Graag willen wij alle leden uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die vanaf 20:00 plaatsvindt in de kantine van EMK.

Bestuur EMK