23 september: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geplaatst op: zaterdag 21 september 2019 om 10:00.

Op maandag 23 september vind de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.

De agenda als volgt:

 • Goedkeuring notulen ALV van vorig jaar
 • Benoeming ereleden Henk en Jan Janssen
 • Jaarverslag
 • Vrijwilligerssituatie EMK, o.a. de invulling kantine
 • Standpunt kunstgras
 • Financieel Jaarverslag, verslag kascommissie en decharge penningmeester
 • Samenstelling kascommissie
 • Bestuurssamenstelling
 • Begroting 2019-2020
 • Contributie
 • Rondvraag

De notulen van vorig jaar en het jaarverslag zijn op te vragen, door een mail te sturen naar Walrick Dirkx (Walrick.dirkx@on.nl)

Graag willen wij alle leden uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die vanaf 20:00 plaatsvindt in de kantine van EMK.

Bestuur EMK