Belangrijkste vragen over gevolgen coronacrisis

Geplaatst op: maandag 23 maart 2020 om 11:45.

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) krijgt veel vragen van haar 1.600 leden over de gevolgen van de coronacrisis op het amateurvoetbal. De BAV staat bijna elke dag in nauw contact met alle stakeholders over de situatie en de te nemen stappen. Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen van amateurclubs.

Zijn de uitgevaardigde maatregelen om alle sport- en fitnessclubs tot en met 6 april te sluiten verplicht?

Ja, het kabinet heeft op 17 maart de aanvullende maatregel ingesteld om ook sport- en fitnessclubs  tot en met 6 april te sluiten.

Wat zijn gevolgen als er toch gebruik wordt gemaakt van (een gedeelte van) de sportaccommodatie?

Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor publiek. Als groepen ondanks de sluiting alsnog gebruikmaken van de accommodatie van jouw vereniging moet de gemeente hierop handhaven. Bij overtreding van de maatregel kunnen zij een boete opleggen aan de overtreders op basis van de lokale noodverordening. Het is zinvol om – in overleg met de eigenaar van jouw sportaccommodatie – een bord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat het terrein is gesloten i.v.m. het coronavirus.

Kan de huidige competitie nog uitgespeeld worden?

Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie worden de verdere ontwikkelingen afgewacht.

Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden. Het uitgangspunt van de KNVB is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.

Als de einddatum van de competitie verschoven wordt, verandert de overschrijvingstermijn dan ook?

Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.

Mag er onderhoud worden gepleegd aan inrichtingen: zoals sportvelden en binnensportaccommodaties?

Het uitgangspunt is dat ook sportinrichtingen gesloten zijn tot en met 6 april 2020. Ook indien dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen, is dit het uitgangspunt, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen.

Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.

Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Sportaanbieders adviseren we om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon dan wel het lokale sportbedrijf.

Alle (gemeentelijke) buitensportcomplexen zijn op slot. Betekent dit dat ook recreatief gebruik niet is toegestaan?

Ja, alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn voor het publiek gesloten. Deze maatregel moet breed worden toegepast, dus ook voor informele groepen die recreatief gebruik maken van de buitensportaccommodatie. De gemeente dient dit te handhaven en kan bij overtreding van de maatregelen een boete opleggen afhankelijk van de noodverordening die lokaal is getroffen. Het uitgangspunt is ‘alles is dicht, tenzij…’. Dat tenzij slaat er dan op dat (uitsluitend) de burgemeester, of de voorzitter van de veiligheidsregio daarvan af kan wijken.

En tot slot: blijf fit in deze tijden van (vaak) binnen zitten!

Bron: artikel Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) ©