10 oktober: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geplaatst op: dinsdag 4 oktober 2022 om 20:30.

Op maandag 10 oktober vind de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.

Graag willen wij alle leden uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die vanaf 19:30 plaatsvindt in de kantine van EMK.

De (concept) agenda als volgt:

  • Goedkeuring notulen ALV van vorig jaar
  • Jaarverslag
  • Vrijwilligerssituatie EMK
  • Financieel Jaarverslag, verslag kascommissie en decharge penningmeester
  • Verslag- en samenstelling Kascommissie
  • Begroting 2022-2023
  • Bestuurssamenstelling
  • Rondvraag

De notulen van vorig jaar en het jaarverslag zijn op te vragen, door een mail te sturen naar bestuur@vvemk.nl

Bestuur EMK