Regelement

HET REGLEMENT VAN HET EMK PENALTYTOERNOOI !!


1. Het toernooi wordt gespeeld om prijzen. De 3 beste mannenteams ontvangen een prijs.  De 3 beste vrouwenteams ontvangen een prijs. Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00. Inschrijving is pas definitief indien het inschrijfgeld is voldaan. Restitutie is niet mogelijk.

2. Door deelname aan het toernooi verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement.

3. Met klachten kan men terecht bij het wedstrijdsecretariaat. De beslissingen van dit secretariaat zijn bindend.

4. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en 1 keeper per wedstrijd. Elke speler mag maar voor 1 team uitkomen.

5. De duur van de wedstrijden is 12 minuten, waarin 10 penalty’s per team genomen worden; maximaal 2 per speler.

6. a. Voor aanvang van het toernooi dient elke contactpersoon zich te melden bij de organisatie van het Penaltytoernooi.

b. Bij het niet opdagen van een team, zal het volledige inschrijfgeld (incl. bonnen) niet worden teruggegeven.

c. Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijden moeten beide ploegen klaarstaan.

d. Bij het niet op tijd (aanvang wedstrijd) bij een speelveld aanwezig zijn zal de wedstrijd verloren gaan met 7-0

7. De voorrondewedstrijden worden afgewerkt in poules.

8. Iedere ploeg speelt voorrondewedstrijden.

9. a. Een gewonnen wedstrijd telt voor 3 punten, een gelijkspel voor 1 punt en verlies 0 punten

b. Na de voorrondewedstrijden bepaalt de organisatie hoeveel teams erdoor gaan naar de finales (afhankelijk van aantal deelnemers).

10. Opmaken van de rangschikking van de voorronde:

1. hoogst aantal punten
2. onderlinge confrontatie
3. beste doelsaldo
4. meest gemaakte doelpunten
5. meest gewonnen wedstrijden
6. 3 strafschoppen

Voor de finaleronde gelden de volgende regels bij gelijke stand:
– 3 strafschoppen door verschillende personen.

Indien hierna nog steeds een gelijke stand:
– strafschoppen om en om door verschillende personen tot er een winnaar is (LET OP: de personen die de voorgaande 3 strafschoppen hebben genomen mogen pas weer een strafschop nemen indien de overige teamleden een strafschop hebben genomen in deze serie)

11. Degene, die de bal op de aangegeven markering legt, die moet de strafschopzelf nemen.

12. De bal moet de doellijn volledig gepasseerd zijn.

13. De strafschoppen dienen vanaf 11 meter genomen te worden. De strafschoppen worden om en om genomen. De afstand wordt bepaald door de scheidsrechter of door de aangebrachte markering.

14. a. Tijdens het nemen van de strafschoppen dienen de beide teams zich in het afgebakende gebied te begeven, met vermelding dat men allemaal achter en minimaal 4 meter van de bal verwijderd blijven.

b. Teams, die pauze hebben, mogen zich niet in het afgebakende gebied begeven.

15. Elke speler wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter.

16. De doelman mag zich alleen op de doellijn bewegen, dus NIET voorwaarts. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.

17. De doelman moet zich vooraf opstellen op de doellijn.

18. De bal moet, voor het schieten, helemaal stilliggen op de aangebrachte markering (op 11 meter).

19. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen, die zich tijdens het toernooi voordoen, evenmin voor het verlies, diefstal en/of stuk raken van persoonlijke voorwerpen.

20. Voor deelname geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

21. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat.