20 november: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geplaatst op: vrijdag 17 november 2023 om 15:00.

Op maandag 20 november nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering.

Deze vindt plaats in de kantine van EMK en begint om 19:30 uur.

Agenda:

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen ALV 10 oktober 2022
 3. Jaarverslag 2022
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 6. Samenstelling nieuwe kascommissie
 7. Begroting boekjaar 2023-2024
 8. Vaststelling contributie 2024-2025
 9. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
 10. Samenstelling bestuur
 11. Pauze
 12. Wijziging statuten
 13. Rondvraag

De notulen van de ALV 10 oktober 2022, het financieel jaarverslag en de wijziging statuten zijn op te vragen door een mail te sturen aan secretaris@vvemk.nl

Bestuur EMK