Bestuurssamenstelling EMK

Geplaatst op: dinsdag 18 oktober 2022 om 21:00.

Bij de recente Algemene Leden Vergadering zijn de volgende bestuurswijzigingen doorgevoerd:

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Jac Hilt
 • John de Jong
 • Frank van der Hoeven
 • Piet van de Laar
 • Sjoerd Stooker

Nieuwe bestuursleden:

 • Claire Gevers (penningmeester)
 • Maarten van Happen (accommodatie)
 • Fedor van Kuyk (voetbalzaken senioren)
 • Hans van der Velden (secretaris)

Nieuwe bestuur:

 • Walrick Dirkx (voetbalzaken jeugd + ledenadministratie)
 • Claire Gevers (penningmeester)
 • Eric van Gils (voorzitter)
 • Maarten van Happen (accommodatie)
 • Fedor van Kuyk (voetbalzaken senioren)
 • Hans van der Velden (secretaris)

De vergadering heeft bij monde van de voorzitter Eric van Gils, de aftredende leden hartelijk bedankt voor hun inzet en bijdrage aan EMK en de nieuwe leden van harte welkom geheten en veel succes toegewenst.