December 2023: van de bestuurstafel

Geplaatst op: dinsdag 26 december 2023 om 12:30.

Gedurende de maand december heeft de maandelijkse bestuursvergadering plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:

Jeugdplan

Het bestuur is bijgepraat over het jeugdplan door Robin Bardoel en Ronnie Janssen.  Het plan zelf staat nu compleet in de steigers en kan na de winterstop worden uitgerold. Leiders en trainers worden op korte termijn geïnformeerd en deze info zal ook op de website komen.

Winterstop

De winterstop is vastgesteld van 18-12-2023 tot 07-01-2024. Gedurende deze tijd zijn het sportpark en kantine (behalve op de nieuwjaarsreceptie) gesloten.

We starten weer vanaf maandag 08-01-2024.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van EMK wordt gehouden op zondag 07-01-2024 vanaf 15.00 uur. Op de receptie zal ook de EMK-er van het jaar bekend gemaakt worden.

Scheidsrechters

Via onze scheidsrechtercommissaris Sander bereikte ons het bericht dat op zaterdag toch vaak jeugdscheidsrechters (op het laatste moment) afmelden. Om voor iedereen het voetballen met een scheidsrechter mogelijk te maken, is het fluiten van jeugdwedstrijden door oudere jeugd een verplichting. Ouders en spelers zijn reeds via de mail/app naar leiders en trainers ingelicht. Er is ook al feedback geweest; of het mogelijk is het schema voor het fluiten meerder weken in voren te plannen en door te geven. Sander zal hier naar gaan kijken.

Ook voor de senioren zijn we nog steeds op zoek naar scheidsrechters; het bestuur roept eenieder op dit zo veel mogelijk uit te dragen en gaat zelf ook nog alternatieven onderzoeken.

Vacatures

Naast de vacatures voor os scheidsrechters bereikte het bestuur het bericht dat Astrid, die zorgt dat de kleedkamers weer in orde zijn voor het weekend, na de winterstop stopt. Vanaf deze plaats willen we Astrid van harte bedanken voor haar haar inzet. Naar een nieuwe kracht wordt gezocht.

Accommodatie

Voor 2024 staat op het plan om de gehele toplaag van het bovenveld te vervangen. Met deze werkzaamheden kan direct na de competities worden begonnen en wel vanaf 21 mei; een definitieve planning hiervoor volgt.

Het hekwerk tussen fietsenstalling en veld 2 evenals het laatste stuk langs de weg bij veld 2 moet nog worden vervangen. Een offerte hiervoor is opgevraagd.

ALV

De notulen van de ALV zijn klaar en goedgekeurd. Belangstellenden kunnen deze opvragen bij de secretaris Hand van de Velden, via de mail hans@vvemk.nl

De punten die naar voren kwamen in de rondvraag zijn/worden door het bestuur opgepakt.