Dispensatiebeleid jeugdvoetbal

Geplaatst op: woensdag 24 januari 2018 om 21:00.

Toepassing van het Regelement Wedstrijden Amateurvoetbal – artikel 1 leeftijdsklassen:

  1. De KNVB kan aan jeugdspelers en aan eerstejaars senioren dispensatie verlenen om in een leeftijdsklasse lager uit te komen
  2. Voor de leeftijdsklasse JO7 wordt geen dispensatie verleend
  3. Per leeftijdsklasse zijn bij teams maximaal drie dispensatiespelers toegestaan, bij zeventallen twee dispensatiespelers en bij zestallen één dispensatiespeler
  4. Meiden, pupillen, junioren en eerstejaars senioren die uitkomen in de JO-competities of als meidenteam in een JO-competitie mogen standaard één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen. Dit is niet van toepassing voor de JO8 en JO9. Hiervoor is geen extra dispensatieaanvraag nodig. Als zodanig vallen deze meiden ook niet onder de regeling zoals genoemd in punt 3. Meiden die twee jaar ouder zijn komen niet in aanmerking voor dispensatie om een leeftijdsklasse lager uit te komen.
  5. Wanneer een team met dispensatiespeler(s) uitkomt in een competitieklasse waarop een promotie/degradatie van toepassing is, dan verliest het team het recht op promotie (met uitzondering van de juniorenteams waarin meiden uitkomen die maximaal één jaar ouder zijn, zoals genoemd onder punt 4).
  6. Dispensatiespelers mogen maximaal een jaar ouder zijn en ingezet worden in alle teams van de betreffende leeftijdsklasse.

KNVB