EMK heeft nieuw 7-koppig bestuur

Geplaatst op: vrijdag 27 september 2019 om 07:30.

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 september jl, heeft de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.

Van het zittende bestuur, bestaande uit 3 bestuursleden, neemt Richard du Croo de Jongh (voorzitter) afscheid. De overige 2 bestuursleden, Piet van de Laar en Walrick Dirkx, nemen als bestuurslid plaats in het nieuw gekozen bestuur.

2 bestuursleden zijn in functie gekozen, te weten Sjoerd Stooker (penningmeester) en Frank van der Hoeven (secretaris). De overige 3 kandidaten, John de Jong, Jac Hilt en Frank Dielissen zijn gekozen als bestuurslid. De positie van voorzitter is vacant en hier wordt naar gezocht. Na de eerste bestuursvergadering wordt er een definitieve taakverdeling gemaakt, waarover wij de vereniging zo snel mogelijk zullen informeren.

Het bestuur zal de vereniging periodiek informeren over de belangrijke dossiers die er spelen rond EMK. Dit om de betrokkenheid van de leden te vergroten en de kernwaarden Ambitie, Sportiviteit & Gezelligheid nog sterker te laten worden.

In november vindt er een nieuwe Algemene Ledenvergadering plaats, waarin de vergadering nog (decharge) goedkeuring moet geven aan het beleid van het vorige bestuur. Tevens willen we tijdens de ledenvergadering de begroting aan de vergadering voorleggen en ons beleidsplan voor de korte- en lange termijn presenteren.

Om draagkracht te krijgen voor onze ideeën te krijgen, is het van groot belang dat er een goed opkomst van de leden is voor deze ledenvergadering. Wij zullen de vereniging tijdig informeren over de datum.

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx

Bestuur EMK