EMK vrijwilligers

Geplaatst op: maandag 6 maart 2023 om 19:00.

Aan het einde van het vorige seizoen hebben meerdere bestuursleden bij EMK aangegeven te willen stoppen in het bestuur. Tevens kwamen we net uit de Corona periode en EMK stond voor een grote uitdaging om de zaken weer op orde te krijgen. Het bestuur had alle mensen die EMK een warm hart toedragen uitgenodigd om samen te bespreken hoe EMK deze grote uitdaging kon gaan aanpakken. Gelukkig stonden zoals vaak veel mensen op die mee wilde werken aan de oplossingen. Zelf heb ik bij Eric van Gils aangegeven dat ik wel de rol van vrijwilligers coördinator wilde oppakken en ik ben daarna gestart in deze rol. Ik heb contact opgenomen met Roland Bushoff en hij wilde me graag helpen met het invullen van deze rol. We zijn vervolgens direct gestart met het Werven van vrijwilligers en werken we nu aan het maken van een vrijwilligers beleidsplan. We hebben kunnen zien dat er veel nieuwe vrijwilligers zijn gestart in 2022 en daar zijn we heel blij mee.

  • Hans van der Velden is gestart als secretaris
  • Claire Gevers als penningmeester
  • Yvana Konings en Femke van Kraaij zijn gestart in de kantine
  • Rainer van Bergen en Roland Dielissen zijn gestart in de technische commissie
  • Yordi van der Sande is de kartrekker voor de activiteiten commissie
  • Ralph Groenen is gestart in de sponsor commissie
  • Sietse Romijn is gestart als mede beheerder van de website

En er zijn nog meer mensen in 2022 gestart zijn als vrijwilliger. Bij deze de oproep aan hen om met ons contact op te nemen zodat we de contactgegevens van hen kunnen opslaan in onze administratie.

Wij willen alle EMK vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet in 2022 en hen veel succes, plezier en gezelligheid toewensen in 2023. De afgelopen kerstborrel en nieuwjaarsreceptie hebben wel bewezen dat het erg gezellig kan zijn bij EMK.

We hebben ook nog 2 oproepen aan onze vrijwilligers. Als eerste willen we jullie vragen om als het enigszins mogelijk is op de vrijwilligersavond aanwezig te zijn op Hemelvaartsdag, 18 Mei 2023. Op deze avond wil EMK de vrijwilligers bedanken voor hun inzet door hen een hapje en een drankje aan te bieden. Ook is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de vrijwilligers zodat ze goed kunnen samenwerken. Als tweede oproep wil ik alle vrijwilligers vragen om 1 nieuwe vrijwilliger te werven. Dan hebben we 2 keer zoveel vrijwilligers en vele handen maken licht werk.

Wie wil er geen vrijwilliger worden bij de gezelligste voetbalvereniging van de wereld.

Roland Bushoff en Gert van Geffen (Telefoon: 06-22411992)