Gaan de trainingen door of niet?

Geplaatst op: woensdag 5 februari 2020 om 19:00.

Elke dag wordt er gedurende de dag gekeken naar het weerbericht, om een inschatting te kunnen maken rondom het al dan niet doorgaan van de trainingen.

Wat zijn hierbij de spelregels?

  • Uiterlijk om 17:00 besluit de consul (Tom van der Wijst) of er getraind kan worden
  • Dit besluit hangt samen met de inschatting van het weer gedurende de avond

Waarvoor vragen wij de medewerking van leiders/trainers?

  • Indien het weer tijdens de trainingen onverwachts veranderd, te kijken of trainen nog zinvol is
  • Naar eigen inschatting de training afgelasten als trainen niet meer mogelijk is óf schadelijk is voor onze velden

Afgelopen maandag 3 februari werd er op dit veld gewoon getraind. De staat van onze velden is ons aller verantwoordelijkheid, daarvoor hebben we ook uw hulp hard nodig.

Bij voorbaat onze dank.

Bestuur EMK