Innovatie en voetbal

Geplaatst op: dinsdag 2 juli 2019 om 22:00.

Er wordt serieus werk gemaakt van de invoering van de automatische buitenspeldetectie. Zo werd vorige week in Londen overleg gevoerd door afgevaardigden van de Major League Soccer, UEFA en de KNVB over de mogelijkheden van deze technologie.

Als het systeem de test- en ontwikkelingsfase goed doorstaat, is niet onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld het WK in Qatar 2022 wordt uitgekozen om de techniek in te voeren. Eerder werd de Hawkeye-doellijntechniek geïntroduceerd op het WK 2014 in Brazilië en de VAR op het WK 2018 in Rusland. De technologie waarop de automatische buitenspeldetectie is gebaseerd komt uit de performance analyse systemen van topteams (waaronder Oranje en OranjeLeeuwinnen), die de positie van spelers met behulp van 3D-animatie beelden in kaart brengen. Het idee is om deze techniek toe te passen bij bijvoorbeeld een diep gespeelde bal, waarbij de scheidsrechter en zijn assistenten niet duidelijk kunnen waarnemen of er sprake is van buitenspel.

Live uitleg van de scheidsrechter bij VAR-momenten?
In Amerika is succesvol geëxperimenteerd met scheidsrechters die bij wedstrijden van beloftenteams het publiek vertellen hoe ze na een videoarbitrage-moment (VAR) tot hun beslissing zijn gekomen. Dit doen ze aan de hand van de wedstrijdbeelden die worden getoond op grote videoschermen in het stadion. De KNVB onderzoekt of dit ook in Nederland meerwaarde zou hebben en wil de eerste zijn die dit in Europa invoert. Daarbij is het idee dat een scheidsrechter na een on-field review een knopje kan indrukken en via een microfoontje zijn beslissing van uitleg voorziet.


Voortaan live-uitleg na een on-field review?

VAR-primeur bij Johan Cruijff-schaal
Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op 27 juli 2019 wordt er voor het eerst getest met meer informatie rondom VAR-beslissingen. Wanneer het spel zichtbaar stilligt, en de scheidsrechter op advies van de videoarbitrage wacht, komt er bijvoorbeeld op de schermen in het stadion te staan: ‘VAR review in uitvoering’. Mocht er bijvoorbeeld een review zijn over een gegeven penalty, en het blijkt dat het een onjuiste beslissing was, komt er (indien mogelijk ondersteund met wedstrijdbeelden) op het scherm te staan: ‘Beoordeling voltooid: geen penalty’.

Stadion Arsenal draait straks op één batterij
Arsenal FC heeft de installatie aangekondigd van een 3.7MWh batterijopslagsysteem dat voldoende vermogen kan opslaan om in het Emirates Stadion gedurende 90 minuten een volledige voetbalwedstrijd te laten draaien. Het is het grootste energiesysteem van het Verenigd Koninkrijk. De vereiste hoeveelheid energie voor een hele wedstrijd is het equivalent van de energie die nodig is om 2,700 huizen gedurende twee uur van stroom te voorzien. Arsenal recyclet daarnaast ongeveer 80 procent van het afval op een wedstrijddag.


Hoe betrek je makkelijker leden bij beslissingen?

Leden online betrekken bij beslissingen van de club
Het Utrechtse bedrijf Argu heeft een online platform ontwikkeld, waarmee je makkelijker leden betrekt bij beslissingen. Het platform wordt nog niet door voetbalverenigingen gebruikt, maar wel door een tiental gemeenten en organisaties. “Hoe meer je discussies naar het internet verplaatst, hoe makkelijker het voor andere mensen wordt om daaraan bij te dragen”, vertelt Joep Meindertsma, co-founder en CEO van Argu op de website van NOC*NSF.

“Op een bijeenkomst kan lang niet iedereen aanwezig zijn. Je kunt op deze manier veel transparanter besturen door alle uitdagingen, ideeën en afwegingen online te delen.” Volgens Meindertsma blijken organisaties in de praktijk huiverig te zijn om gevoelige vraagstukken online te peilen. “Besturen zijn vaak bang voor negatieve consequenties wanneer ze anderen betrekken. Ze zouden het lef moeten gaan krijgen om impopulaire beslissingen ook online te nemen. Daarmee leg je leden een keuze voor, spreek je je uit en durf je te kiezen”, aldus Meindertsma.

Interview Jorg van der Breggen: “Is scheiden van jonge kinderen in het voetbal verstandig?”
Jorg van der Breggen – senior medewerker voetbalontwikkeling bij de KNVB – publiceert regelmatig over het project Gelijke Kansen. Hierin worden de alternatieven gedeeld voor de onvermoede gevolgen van te vroeg selecteren in het jeugdvoetbal.

Wat houdt het project Gelijke Kansen in?
“Op basis van het gelijkheidsbeginsel willen we ervoor zorgen, dat bij clubs ieder kind op eenzelfde enthousiaste manier wordt benaderd en zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen met competente trainers. Zo krijgt iedere speler evenveel trainingsmomenten, dezelfde vaardige trainers en eenzelfde trainingsprogramma. De vier clubs die aan het project meedoen, pakken dat binnen hun eigen cultuur op.”

Welk doel hebben jullie met deze alternatieve modellen?
“Er worden door voetbalverenigingen steeds meer vraagtekens geplaatst bij de huidige systematiek voor het indelen van jeugdteams. We willen vooral de verenigingen inspireren die het gevoel hebben dat het anders kan. Het moet leiden tot vragen binnen de club: wat vinden wij eigenlijk, waarom scheiden wij kinderen op jonge leeftijd en is dat wel verstandig?”

En dan?
“We willen voetbal aanbieden waarin jeugdspelers hun potentie kunnen benutten, persoonlijke drijfveren waar kunnen maken en maximaal plezier beleven. En als deze visie wordt omarmd door een vereniging, helpt de KNVB met de opgedane ervaringen bij de clubs.”

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten bij de clubs waar jullie hebben getest?
“De spelers vinden het leuk, er ontstaat een grotere onderlinge betrokkenheid, en er zijn meer inschrijvingen. Ook lijkt de intrinsieke motivatie bij de kinderen toe te nemen.”

“De spelers vinden het leuk, er ontstaat een grotere onderlinge betrokkenheid”

Geef eens een concreet voorbeeld?
“Bij de deelnemende clubs werd voor alle kinderen naast de vaste trainingen een extra training gefaciliteerd. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag tussen vier en zes uur. Ook al was het niet verplicht, toch kwamen de spelertjes met heel veel plezier.”

Het zal toch niet alleen maar rozengeur en maneschijn zijn. Waar loop je tegen aan?
“De verandering van de manier van indelen is best extreem. Bovendien zijn mensen gewend om te doen zoals ze het altijd hebben gedaan. Ook de ouders moesten zich aanpassen. Zij maakten zich in het begin zorgen of hun kind voldoende aandacht zou krijgen.”

Gaat de KNVB een bindend advies geven over de nieuwe modellen?
“Nee hoor. Dat is aan de clubs. We gaan wel geleidelijk meer het podium nemen om onze boodschap te verkondigen. We zouden het namelijk geweldig vinden als het gelijkheidsbeginsel wordt doorgevoerd bij verenigingen.”

Mocht je als club oren hebben naar zo’n aanpak, wat raad je hun dan aan?
“Doordat we de theorie hebben ontwikkeld bij vier clubs, kunnen we op basis van onderzoek goede inhoudelijke informatie delen. Hiermee kan de vereniging een visie vormen en kijken welk model het beste bij de clubcultuur past. Vervolgens helpen we met een stappenplan het traject te starten. Denk aan het krijgen van bestuurlijk mandaat en het betrekken van het kader. Na de zomerstop trekken we het land in met informatiebijeenkomsten en road shows.”

Column Jan Dirk van der Zee, directeur Amateurvoetbal KNVB