‘Kabinet: zet een stap voor jongeren’

Geplaatst op: zaterdag 20 februari 2021 om 11:15.

Jongerenorganisaties en sportbonden slaan de handen ineen en roepen het kabinet op om zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging.

Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen. Jongeren zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Eenzaam thuis

De inspanningen van de Rijksoverheid om de coronapandemie te bestrijden, worden door zowel de sportsector als de jongerenorganisaties erkend. Wij nemen gedurende deze crisis samen onze verantwoordelijkheid om het coronavirus te overwinnen. Dat neemt niet weg dat veel jongeren zich in een schrijnende situatie bevinden. Op een leeftijd dat de wereld voor hen opengaat, zitten velen langdurig eenzaam thuis. Jongvolwassenen missen inmiddels al maandenlang de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten samen te sporten. Om even bij je vereniging gezond bezig te zijn en de sleur van dagenlang binnen zitten te doorbreken. Ze kunnen hun vrienden amper zien en er is geen uitlaatklep meer.

Vooral op jonge mensen in Nederland trekken de huidige maatregelen dus een enorme wissel. Sportbonden en jeugdraden, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en de duizenden sport- en jeugdverenigingen in Nederland zijn ervan overtuigd dat we juist in deze periode een deel van de oplossing kunnen bieden. We beschikken al over een ijzersterke verenigingsinfrastructuur met een breed en divers aanbod. De sportsector en jongerenorganisaties kunnen samen de jonge Nederlander op een veilige en gecontroleerde manier in teams of groepen actief laten zijn, waardoor tevens sociaal contact wordt hersteld en eenzaamheid wordt teruggedrongen. Wij kunnen hen fit, gezond en weerbaar houden door hen hun favoriete buitensport te laten beoefenen onder deskundige begeleiding.

Veilig en verantwoord sporten

Wij vinden dat nu het moment is om jongvolwassenen de gelegenheid te bieden uit hun sociale isolement te komen. De verenigingen zijn er klaar voor en de bonden, sportorganisaties, jeugdorganisaties en NOC*NSF ondersteunen hen waar nodig met raad en daad. Juist de jongeren snakken naar een veilige omgeving waarin het mogelijk is om weer fysiek bezig te zijn en even plezier te hebben. Zij hebben dit inmiddels keihard nodig, na een lang jaar van coronamaatregelen. Samen met de jongeren helpen we voorkomen dat een hele generatie een flinke deuk oploopt. Mentale, fysieke en sociale gezondheid staan op het spel. Veilig en verantwoord sporten en activiteiten ondernemen biedt een belangrijke oplossing.

De sportsector kan dankzij een bestaand netwerk van duizenden verenigingen ook deze jongeren zich op een veilige manier, in de buitenlucht in groepen laten ontspannen en inspannen. Tegen en met elkaar, in het eigen sociale netwerk van de vereniging. In trainingsvormen en tijdens onderlinge wedstrijden en activiteiten op lokaal niveau. Op die manier worden reisbewegingen tijdens de pandemie zo veel mogelijk voorkomen. De jongerenorganisaties pleiten ervoor om jongeren op deze verantwoorde wijze perspectief te bieden.

Jongvolwassenen

De sportsector, jeugdorganisaties en jongeren hebben bewezen verantwoordelijk om te gaan met de geldende coronamaatregelen en de ruimte die ze krijgen. Jeugd tot en met 17 jaar kan al maanden trainingspartijen spelen met hun team en dat gaat prima. Laten we daarom juist nu samen de volgende stap zetten om ook jongvolwassenen te helpen. Laten we hen niet alleen dit perspectief bieden, maar er ook concreet en op dit moment invulling aan geven. Met elkaar. Op een gecontroleerde en veilige manier. Wij zijn ervan overtuigd dat dat nodig is en kan. Die verantwoordelijkheid nemen we graag.

Met deze oproep hebben wij als sportsector en jongerenorganisaties bewust de aansluiting gezocht met de meest recente routekaart van het kabinet waarin in fase 3 is aangegeven dat volwassenen van alle leeftijden weer zouden kunnen sporten op de eigen club. Door dit voor jongeren al eerder mogelijk te maken, is er straks een logische en natuurlijke overgang naar alle volwassenen bij een eventuele versoepeling richting ‘het oude normaal’.

Veel jongvolwassenen zitten eenzaam thuis en missen de verbindende kracht van het voetbal.