Nuenen kijkt (weer) naar gelijke regels

Geplaatst op: dinsdag 12 maart 2024 om 16:45.

Opnieuw buigt Nuenen zich over de vraag: krijgen verenigingen en andere gebruikers van gemeentelijke voorzieningen allemaal dezelfde regels voor huur, beheer en onderhoud? Dat wordt een hele puzzel gezien de vele verschillen.

Het dorp telt pakweg tweehonderd verenigingen die zo’n beetje allemaal hun eigen overeenkomsten hebben met de gemeente of andere eigenaar van een accommodatie. Daarbij stammen de oudste afspraken uit de jaren 70 van de vorige eeuw en nieuwste uit afgelopen jaar.

Dat is niet handig, vindt de gemeente. Het leidt tot ongelijkheid en soms zelfs situaties die in strijd zijn met de wet. Zo bestaat in sommige gemeenschapshuizen en andere onderkomens geen duidelijk verschil tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten.

Kortom: tijd om de boel gelijk te trekken. Althans, wethouder Sandor Löwik (GroenLinks/PvdA) stelt deze maand de gemeenteraad de vraag of zij dit wil.

Het is niet voor het eerst dat de politiek zich hierover buigt. Al in 2019 klonk de roep om uniformering van regels rondom accommodaties.

Eerder plan leidde tot verwarring

In 2021 deed wethouder Joep Pernot (toen nog alleen GroenLinks) een poging om de afspraken duidelijker te maken, maar zijn plan leidde alleen maar tot verwarring in de politiek. Nu wil Nuenen er écht werk van maken. Om te beginnen is daarom een overzicht gemaakt van alle accommodaties, gebruikers en kosten.

De kans is niet groot dat voetbalclub RKSV in de toekomst dezelfde uurprijs voor haar velden op sportpark Oude Landen betaalt als ouderenvereniging Senergiek voor haar uurtje kienen in dorpshuis D’n Heuvel in Gerwen. De gemeente maakt onderscheid in zes categorieën huurders en gebruikers.

Grofweg houdt de gemeente een verdeling aan tussen scholen, binnensporters, buitensporters, buurthuizen, jeugdbewegingen en tot slot de categorie overig. Daartoe behoren bijvoorbeeld Strandbad Nuenen, Speeltuin De Kievit en de volkstuintjes.

Onder veel verenigingen bestaat al jaren de zorg dat zij door mogelijke veranderingen meer huur moeten gaan betalen of privileges verliezen zoals alleenrecht op gebruik van zalen of velden. Over dat eerste heeft de gemeente al beslist: huurverhogingen zijn in principe niet de bedoeling.

Multifunctioneler gebruik van het Klooster

Wel kan het zijn dat accommodaties in de toekomst multifunctioneler gebruikt dienen te worden, ofwel: beschikbaar zijn voor meer gebruikers.

Dat geldt bijvoorbeeld voor gemeenschapshuis het Klooster zodra dat verbouwd is.

Wat er verder gaat veranderen, dat mag de gemeenteraad de komende tijd gaan bepalen. Gezien de lange historie van de discussie over het zogeheten accommodatiebeleid, kunnen veranderingen nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Artikel Eindhovens Dagblad, 12 maart 2024 ©