Planning voorjaarsreeks 2021 Zuid I

Geplaatst op: maandag 23 november 2020 om 20:00.

De najaarscompetities van de 1e klassen en lager worden als geëindigd beschouwd.

Voor het vervolg geldt dat de teams vanaf januari 2021 worden opgenomen in een soort ’tussencompetitie’ om zodoende extra wedstrijden te spelen zodat bepaald kan worden wat de kwaliteit van een team is. Op basis van de resultaten van de gespeelde wedstrijden zal dan tenslotte een voorjaarsreeks worden samengesteld welke daarna wordt gespeeld.

  • 19 december2020: publicatie van de indeling eerste reeks competitie junioren en de 3e fase pupillenvoetbal.
  • 6 januari 20201: publicatie van de wedstrijdprogramma’s.
  • 23 januari 2021: start van de competities O13 t/m O19, start van de 3e fase O8 t/m O12
  • Na de tweede en de derde competitieronde zal de competitieleider pro-actief uitslagen monitoren en daar waar nodig en mogelijk herindelen.