Puzzel ontsluiting Nuenen-West opnieuw gelegd

Geplaatst op: vrijdag 26 februari 2021 om 09:15.

NUENEN – Oneindig veel varianten passeerden al de revue om het verkeer op een goede manier van en naar nieuwbouwwijk Nuenen-West te krijgen. Het college komt nu met variant X, waarin de wijk wordt ontsloten over het Wettenseind. Belangrijkste punten: geen doorgaand verkeer op de Laan door de Panakkers én de Opwettenseweg blijft autoluw.

Wethouder Caroline van Brakel (CDA) heeft de puzzel opnieuw gelegd. Het onlangs gepresenteerde alternatief A+ ofwel ‘de lus van Kranen’ blijkt niet het ontbrekende puzzelstukje. Het college van B en W houdt vast aan de eerdere plannen om het noordelijke en het middelste deel van Nuenen-West te ontsluiten via de Europalaan en het meest zuidelijke deel via Wettenseind en de Geldropsedijk. Het collegebesluit is genomen op basis van objectieve en kwalitatieve gronden, vertelt de wethouder: ,,Deze verfijnde ontsluitingsvariant biedt voor Nuenen en Nuenen-West de meest heldere stedenbouwkundige structuur en de meest gunstige condities voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en langzaam verkeer.”

Ook wordt de omgeving zo het minst belast en is het verkeer het eerlijkst verdeeld, stelt Van Brakel. De vrees voor doorgaand autoverkeer op de Laan door de Panakkers/Wettenseind wordt weggenomen omdat de Laan door de Panakkers wordt onderbroken bij de Opwettenseweg. ,,We maken een knip bij de school.” Zo ontstaat er ook een verkeersluwe Opwettenseweg die gebruikt kan worden als intensieve fietsroute. Verder blijft het sportpark veilig bereikbaar en het Dommeldal wordt ‘recreatief’ ontsloten. In deze X-variant moeten dus ook de volkstuintjes aan het Wettenseind verdwijnen. ,,Maar dat was sowieso al duidelijk”, zegt de wethouder.

In 2008 koos de gemeente ervoor om de wegenstructuur aan te passen vanwege de nieuwe wijk. In 2019 werd nog eens goed naar die ontsluitingsplannen gekeken. De gemeenteraad concludeerde dat de Opwettenseweg toch niet moest worden afgesloten. De raad wilde ook geen extra verkeer over het Wettenseind.

Zowel burgers als raadsleden kwamen vervolgens met alternatieve routes. Gaandeweg werd de discussie emotioneler. Er werd vorig jaar door bewoners gedemonstreerd en er werd een handtekeningenactie gehouden. In de raadsvergadering eind vorig jaar werd besloten variant A+ van Hein Kranen (Natuurlijk Nuenen) te onderzoeken. Daarin rijden auto’s vanuit de nieuwbouwwijk Nuenen-West niet via het Wettenseind en Geldropsedijk richting de snelweg N270, maar over een nieuw aan te leggen lus vanaf de Laan door de Panakkers naar de Opwettenseweg en Europalaan. Deze variant is door het college nu dus als onvoldoende aangemerkt.

Bert den Butter van het bewonerscollectief in Nuenen ziet dat de wethouder nauwelijks iets veranderd heeft aan het oorspronkelijke plan: ,,Niet verrassend. De wethouder stelt wandelen en fietsen centraal. Maar als het een beetje regent pakken mensen toch echt de auto.”
Bewoners die vanuit Nuenen West naar Eindhoven willen, moeten straks al snel vijf kilometer omrijden, schat Den Butter. ,,Maar we geven niet op. We gaan met belangenverenigingen en andere bewonersgroepen in conclaaf.”

Politiek traject

De keuze voor de ontsluiting van Nuenen-West is onderdeel van het bestemmingsplan Herijking Nuenen West. De politiek in Nuenen moet hier nog over beslissen, eerst op 13 april in de commissie Ruimte en vervolgens op 29 april ter vaststelling in de gemeenteraad. Wethouder Van Brakel verwacht dat het dan nog wel een aantal jaren zal duren voordat de wegenstructuur daadwerkelijk is aangepast.

Artikel Eindhovens Dagblad 26 februari 2021 ©