Standpunt bestuur EMK voor spelen op kunstgras

Geplaatst op: donderdag 16 augustus 2018 om 09:30.

Het bestuur moedigt het spelen op kunstgras voor jeugdspelers niet aan maar laat de beslissing daarover bij de ouders. Het bestuur zal omliggende clubs vragen om wedstrijden op gras in te plannen en teams en ouders verzoeken voor aanvang van het seizoen hier met elkaar over te spreken.

Toelichting:

Het bestuur van EMK heeft zijn bedenkingen bij het spelen op kunstgras. Het granulaat dat op kunstgrasvelden ligt is gemaakt van gemalen autobanden dat aantoonbaar giftige stoffen bevat. Aan de andere kant stelt de overheid bij herhaling dat het risico verwaarloosbaar klein is. Voor een club als EMK die geen eigen kunstgrasvelden heeft wordt dat argument nog versterkt: alle trainingen, alle thuiswedstrijden en gemiddeld de helft van de uitwedstrijden worden op gras gespeeld, minder dan 10% van de ‘voetbalmomenten’ zijn op kunstgras.

Een strikte houding van de club rondom het wel of niet spelen op kunstgras levert in de praktijk scheve situaties op. Een kleine minderheid van de ouders wil pertinent niet dat hun kinderen op kunstgras spelen, de rest heeft er geen moeite mee. Dat levert een dilemma op: moet de club wedstrijden op kunstgras verbieden terwijl de grote meerderheid van de ouders daar niet achter staat of moet er toch een compromis gezocht worden?

Dat laatste is de insteek van het bestuur. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen kinderen en moeten dus hun eigen keuzes maken. EMK wil er voor zorgen dat verschillende meningen en standpunten tot een werkbare situatie komen. Door voordat het seizoen begint hier met elkaar over te spreken binnen de teams en indien nodig nog extra maatregelen te nemen kunnen beide opvattingen naast elkaar bestaan binnen EMK.

Daarmee kunnen we het standpunt van EMK blijven hooghouden: EMK is er voor iedereen, ook voor mensen die niet op kunstgras willen spelen.

Bestuur EMK