Van de bestuurstafel: de accommodatie van EMK

Geplaatst op: zaterdag 11 april 2020 om 13:30.

Bij de laatste Algemene Leden Vergadering van 23 september 2019, hebben de leden als belangrijkste prioriteit de accommodatie (velden, kleedkamers en verlichting) benoemd. Het bestuur heeft aangegeven dit met hoogste prioriteit op te pakken en in een thema avond terugkoppeling te geven omtrent de stand van zaken.

Aangezien de gesprekken met de gemeente Nuenen (als eigenaar van het sportpark), omtrent de prioriteiten, plan van aanpak en realisatie nog in de inventarisatiefase zitten, is het nu nog te vroeg om terugkoppeling te kunnen geven aan de leden.

De gespreksonderwerpen met de gemeente zijn als volgt samen te vatten (in willekeurige volgorde):

  • kwaliteit van de velden
  • kwaliteit van de kleed accommodatie
  • kwaliteit en beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen (dames, heren en minder validen)
  • verlichting van de velden (evt. LED-verlichting in verband met verduurzamen accommodatie)
  • toename ledenaantal EMK (in combinatie met de ontwikkeling Nuenen-West)

Het bestuur zal regelmatig terugkoppeling geven omtrent de voortgang van de gesprekken met de gemeente Nuenen.

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx en Eric van Gils.

Bestuur EMK