Van de bestuurstafel: diverse mededelingen

Geplaatst op: donderdag 16 april 2020 om 13:30.

Het is momenteel een bijzondere tijd door de diverse overheidsmaatregelen (gebaseerd op o.a. adviezen van het RIVM), die zijn weerslag heeft  op onze manier van leven. Geen voetbal, geen horeca, gesloten winkels, 1,5 meter afstand (social distancing) en geen evenementen.

Het ziet ernaar uit dat de maatregelen ook na 28 april verlengd zullen worden om het Corona-virus definitief het hoofd te kunnen bieden. Helaas heeft dit ook zijn weerslag op ons sociale verenigingsleven. Een voortijdig einde aan het voetbalseizoen en een gesloten sportpark zijn de zichtbare tekenen van de verschillende maatregelen.

Sommige evenementen die gepland waren zijn reeds afgelast, andere activiteiten staan nog op de agenda. Hierbij willen wij jullie een korte update geven van de diverse zaken die we nog op de agenda hebben staan:

Jeugdkamp 2020:

Omdat het de verwachting is dat de diverse maatregelen nog verlengd zullen worden en we de gezondheid- en veiligheid van onze jeugdleden absoluut het belangrijkste vinden, hebben we helaas moeten besluiten het EMK Jeugdkamp 2020 niet door te laten gaan.

Spaarkas:

Omdat het de verwachting is dat de diverse maatregelen nog verlengd zullen worden, zal er dit jaar geen spaarkaslichting bij EMK plaatsvinden. De individuele spaarders krijgen nog bericht hoe de uitkering van het spaargeld gaat plaatsvinden.

Vrijwilligersavond:

Ondanks het vroegtijdig eindigen van het seizoen, willen we heel graag al onze vrijwilligers bedanken voor hun inspanningen voor EMK. We zullen op een later moment (indien mogelijk) een vrijwilligersavond inplannen.

Gesprekken met de gemeente:

Er zijn diverse gesprekken met de gemeente Nuenen gaande, die betrekking hebben op onze accommodatie, verduurzaming, sporten en bewegen van onze jeugd etc. Vanwege het verbod op bijeenkomsten met meer dan 3 personen, vinden alleen de noodzakelijke bijeenkomsten op digitale wijze plaats. De komende tijd zal duidelijk worden op welke manier wij de gesprekken met de gemeente kunnen voortzetten. EMK heeft een accommodatie plan gemaakt waarin de huidige situatie richting de toekomst wordt omschreven, dat uitgangspunt is voor de verdere gesprekken.

Groot onderhoud:

Direct na het beëindigen van het amateurvoetbal is EMK in samenwerking met haar partners gestart met het groot onderhoud om tijdig klaar te zijn met het groot onderhoud en de velden de nodige rust te geven richting het nieuwe voetbalseizoen. Ook onze klusploeg is wekelijks bezig met het noodzakelijke onderhoud en reparaties.

Voetbalzaken:

We zijn zowel bij de jeugd- als de seniorenteams begonnen met de inventarisatie en teamindelingen richting volgend seizoen. We zullen hieromtrent regelmatig via de website de nodige mededelingen over doen.

Financiën:

Doordat er geen voetbal- en activiteiten plaatsvinden bij EMK zijn er geen inkomsten, terwijl er vaste kosten zijn die ondanks dat het voetbal stilligt gewoon doorgaan. Dit heeft de hoogste aandacht van het bestuur om in lijn te blijven met de begroting.

Mocht u nog verdere vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Blijf gezond en zorg voor elkaar 🍀 

 

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx en Eric van Gils.

Bestuur EMK