Van de bestuurstafel: grote prioriteiten

Geplaatst op: maandag 14 oktober 2019 om 20:30.

Het bestuur werkt momenteel aan de invulling van de volgende grote prioriteiten van de club:

  1. het invullen van de definitieve bezetting kantine
  2. het schoonmaken van de kleedkamers

Toelichting 1:

Na het stoppen van Els en Marc wordt er gewerkt met vrijwilligers die ’tijdelijk’ de bezetting van de kantine invullen. Omdat de kantine een cruciale rol speelt binnen onze vereniging is de bezetting van donderdag t/m zondag erg belangrijk. Er is inmiddels al veel duidelijkheid over de bezetting van de kantine. We zijn dan ook erg blij met de vrijwilligers die hieraan bijdragen. We hebben alleen op zondag nog een extra paar sturende handen nodig om de ’tijdelijke’ bezetting te kunnen aflossen.

We hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Toelichting 2:

Voor het poetsen van de kleedkamers zijn we al langer op zoek naar een structurele oplossing. Ook hier zijn er diverse opties die momenteel onderzocht worden.

We hopen ook hier snel duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx

Bestuur EMK