Van de bestuurstafel: Renovatie veld 2 (update)

Geplaatst op: maandag 17 april 2023 om 19:25.

Zoals eerder gemeld op de Nieuwjaarsreceptie, gaan na Pasen de renovatie werkzaamheden op veld 2 starten. De volgende werkzaamheden en data:

  • woensdag 19 april: verwijderen van de lichtmasten op veld 2, er kan op veld 2 nog getraind worden tot de duisternis invalt
  • maandag 1 mei: start aanleg hybride veld, veld 2 niet meer te gebruiken

 

Bestuur EMK