Van de bestuurstafel: stand van zaken accommodatie

Geplaatst op: maandag 28 december 2020 om 11:00.

Ondanks de corona beperkingen zijn er regelmatig gesprekken met de gemeente Nuenen, waarbij er enkele belangrijke onderwerpen worden besproken rondom onze accommodatie.

De laatste stand van zaken is als volgt:

Kleed accommodatie:

Naar aanleiding van het EMK rapport ‘EMK kleedkamers vernieuwing, 16 juni 2020′ zijn er  diverse scenario’s door een architect in schetsontwerp uitgewerkt waarbij sprake is van nieuwbouw/renovatie, welke momenteel door EMK worden besproken. Na de eventuele keuze voor één van de scenario’s moet het kosten budget nog worden gemaakt, beoordeeld- en evt. ingepland voor realisatie door de gemeente Nuenen.

Velden:

Naar aanleiding van het EMK rapport ‘EMK accommodatie nu en in de toekomst, 1 mei 2020’ en een rapport van een extern adviseur, is er een scenario voorgesteld aan de gemeente waarbij veld 2 een hybride veld wordt, en er een toplaag renovatie met drainage voor het trainingsveld ‘boven’ is voorgesteld . Ook hiervoor wordt momenteel een kosten budget gemaakt wat nog beoordeeld- en evt. ingepland moet worden voor realisatie door de gemeente Nuenen.

Verlichting:

In combinatie met duurzaamheid en vervanging van de huidige armaturen wordt er gekeken om de huidige lampen te vervangen door LED-verlichting. Het is het streven om dit in 2021 te realiseren.

Mocht u nog verdere vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Blijf gezond en zorg voor elkaar 🍀