Van de bestuurstafel: uitdagingen EMK

Geplaatst op: woensdag 22 januari 2020 om 20:00.

Op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari j.l. heeft het bestuur de volgende uitdagingen voor de komende periode aangegeven:

  • Sportieve ambitie
  • Kwaliteit velden
  • Kunst- / hybride gras ja/nee
  • LED verlichting velden
  • Kleedaccommodatie upgrade
  • Invalidentoilet kantine
  • Financieel gezond blijven

We zullen in samenspraak met onze leden de volgorde van bovenstaande bepalen en indien nodig nog nieuwe uitdagingen toevoegen.

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx en Eric van Gils.

Bestuur EMK