Van de bestuurstafel: update accommodatie

Geplaatst op: zondag 24 mei 2020 om 11:00.

De gesprekken met de gemeente zijn recent gestart, waarbij er enkele belangrijke onderwerpen zijn besproken rondom de accommodatie.

De stand van zaken: 

Kleed accommodatie: nieuwbouw/renovatie of een combinatie van beiden. Er is inmiddels een werkgroep gevormd die de verschillende ideeën gaat uitwerken.

Velden: er wordt gekeken naar de hogere mate van belasting van veld 2 en het trainingsveld boven, waarvoor gekeken wordt naar alternatieven (hybride- of evt. kunstgras). Ook hiervoor zal ter zijner tijd een commissie worden gevormd.

Verlichting: in combinatie met duurzaamheid en vervanging van de huidige armaturen wordt er gekeken om de huidige lampen te vervangen door LED-verlichting.

Mocht u nog verdere vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Blijf gezond en zorg voor elkaar 🍀 

 

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx en Eric van Gils.

Bestuur EMK