Van de bestuurtafel: rolverdeling bestuur

Geplaatst op: dinsdag 19 november 2019 om 19:00.

De afgelopen weken heeft het bestuur de volgende rolverdeling afgesproken:

  • Voorzitter: vacature
  • Secretaris: Frank van der Hoeven (verslaglegging vergaderingen, opvolging acties, dossiervorming vereniging
  • Penningmeester: Sjoerd Stooker (financiën)
  • Lid: Walrick Dirkx (voetbalzaken Jeugd, ledenadministratie, contributie, materialen)
  • Lid: Frank Dielissen (accommodatie algemeen, activiteiten)
  • Lid: John de Jong (voetbalzaken Senioren, Website, Sponsoring)
  • Lid: Piet van de Laar (accommodatie technisch, onderhoud, klusploeg, Sport voor Allen)
  • Lid: Jac Hilt (voetbalzaken Jeugd, voortgang Jeugd, hulp daar waar nodig is)
  • Adviseur/klankbord bestuur: Chris Aelberts

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, John de Jong, Sjoerd Stooker, Walrick Dirkx

Bestuur EMK