Wat gebeurt er met de competities?

Geplaatst op: woensdag 10 februari 2021 om 16:30.

Vanwege de corona maatregelen is het nog onduidelijk of- en wanneer de diverse competities worden hervat. Afgelopen week is het volgende door de KNVB gecommuniceerd:

NB: EMK 1 speelt in de A-categorie, alle andere teams spelen in de B-categorie.

Categorie A:

Alleen voor de categorie A is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat.

Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A door naar de KNVB Regio Cup.

Categorie B:

Huidige competities worden niet meer hervat. Alle teams in de categorie B veld en zaal en pupillen gaan al over naar de KNVB Regio Cup. De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de Categorie B veld en zaal en pupillen.

Vanaf medio februari start de KNVB voor de Categorie A een inventarisatie van welke clubs met welke teams mee zouden willen doen. Teams in de Categorie B doen standaard mee tenzij men zich afmeldt.