Wegwezen als je niet in het voetbal thuishoort

Geplaatst op: dinsdag 30 oktober 2018 om 20:00.

Afgelopen weekend moest ik een club terugnemen in de competitie, die ik eerder dit jaar de wacht had aangezegd na een lange historie van verbaal geweld, opstootjes, ruw spel, intimidatie en knokpartijen. Vanwege de agressieve sfeer gingen tegenstanders er schoorvoetend naar toe en een aantal teams wilde zelfs helemaal niet meer tegen ze spelen. Niettemin staan ze nu weer doodleuk op het veld en vraagt iedereen in de omgeving zich af: hoe is dit mogelijk?

Het antwoord is even simpel als complex. Toen de beslissing was genomen om de club uit te sluiten van verdere competitiedeelname, spande het bestuur van de vereniging een rechtszaak aan tegen de KNVB. Hun doel? Terugdraaien van de maatregel wegens een gebrek aan bewijs. Volgens de bondsadvocaat zou de rechter daar vrijwel zeker in meegaan, omdat de KNVB over te weinig ‘hard’ bewijs beschikte. Vervolgens heeft de bond de maatregel met grote weerzin teruggedraaid.

Daar heb ik iedere dag spijt van. Weet je waarom? Het klopt niet. Waarom zouden wij bewijsmateriaal moeten leveren? Jarenlang hebben we alle meldingen geregistreerd, de club tot risicovereniging aangemerkt en hen intensief gevolgd. Als we al bewijs hebben, worden de getuigen dusdanig geïntimideerd dat ze hun mond houden. Ik weiger me daarom bij de huidige situatie neer te leggen en ga alsnog kijken hoe we dit soort verenigingen buitenspel kunnen zetten. Het gaat namelijk niet over een paar onbesuisde spelers, maar over een cultuur, waarin geweld wordt verheerlijkt en het stoer is om de tegenstander angst aan te jagen.

Eén van de opties is, dat de KNVB de organisatie op zich neemt van een alternatieve competitie voor verenigingen die niet meer tegen dit soort clubs willen uitkomen. Ook houd ik een gang naar de rechter in overweging.

Voor een structurele oplossing van de problemen bij risicoverenigingen is echter nog meer nodig. Denk onder meer aan een hechtere samenwerking met gemeenten en het openbaar ministerie, want mocht er dan een zaak onverhoopt voor de rechter komen, is het beschikken over ‘harde’ bewijslast geen juridische schuilplek meer. Daarnaast mag er van de KNVB niet meer worden verwacht dat het opsporingstaken vervult, voetbal is en blijft een spelletje. Geen excuus om anderen te schoppen, uit te schelden of naar het leven te staan.

Tot slot zullen we moeten werken aan striktere reglementen en een waterdichte Code of Football. Die bepalen dat een gang naar de rechter, na een uitsluiting van de competitie, bij voorbaat vruchteloos is. Er hoeft namelijk geen rechter aan te pas te komen, als uit het voetbal zelf blijkt dat een club er niet in thuishoort.

Dan is het gewoon wegwezen.

Column Jan Dirk van der Zee, Directeur Amateurvoetbal KNVB